Search your favorite song for free

1. Rainbow Cat & Blue Rabbit: Legend of the Seven Swords

  • Genres: Unknown
  • Popularity: 0.6
  • Vote Count: 0
  • Rating:
Rainbow Cat & Blue Rabbit: Legend of the Seven Swords

Thất kiếm anh hùng là bộ phim hoạt hình do Trung Quốc dựa theo bộ phim cùng tên do 2 nhà làm phim Trung Quốc là Vương Hồng và Hạ Mộng Phàm dựng lên, dựa theo tiểu thuyết Thất kiếm hạ Thiên Sơn của Lương Vũ Sinh. Tại Việt Nam, phim đã được trình chiếu trên 2 kênh truyền hình là HTV3 và kênh BiBi, dài hơn 300 tập phim và được phát sóng liên tục tất cả các ngày trong tuần